HEDEF KİTLEMİZ

 • Genel Bütçeli İdareler,
 • Özel Bütçeli İdareler,
 • Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar,
 • Devlet Üniversiteleri,
 • Özel Üniversiteler,
 • Devlet Hastaneleri,
 • Özel Hastaneler,
 • Kalkınma Ajansları,
 • Kitler,
 • Belediyeler,
 • Özel İdareler,
 • Mahalli İdare Birlikleri,
 • Belediye Şirketleri,
 • Su Kanalizasyon İdareleri,