DANIŞMANLIK HAKKINDA

 

MEBİD, Kanunu Yazan ve Denetleyen uzmanlar ve akademisyenlerden oluşan bir kadroyla danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

MEBİD, farklı çözüm ortaklığını bir arada ve birbirini tamamlayan ilkesi doğrultusunda sunarak; farklı alanlarda mevzuat danışmanlığı alan kurumlara mevzuat konularındaki tüm ihtiyaçları aynı çatı altında koordineli olarak verebilme özelliğine sahiptir. Bu yaklaşımıyla, “Tam Danışmanlık” amacı güden Kurumumuz, sorunların rasyonel olarak  ancak bir bütünlük  yaklaşımı ile çözülebileceğine inanarak danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Amaç ve Hedefi

 

Kurumun geleceği taşınmasında, bugün olduğundan daha yenilikçi, bilimsel ve katılımcı bir yaklaşımla; güvene, işbirliğine ve sürdürülebilirliğe dayalı ilişkiler kurarak kaliteli ürün ve hizmet üretiminin yapılmasını danışmanlık hizmetleri ile gerçekleştirilmektedir.

 

Tüm danışmanlık çalışmalarımızda;

 

  • Verimliliğin artırılması,
  • Hedeflerin gerçekleştirilmesi,
  • Nitelikli işgücünün oluşturulması,
  • Yasalara ve yürürlükteki mevzuata uyumun sağlanması,
  • Varlıkların ve kaynakların korunması,
  • Kurumsal performansın artırılması,

 

Amacıyla, danışmanlık çalışması ile kuruma ve ülke ekonomisine yarar sağlanması hedeflenmektedir.