KİTAP HAKKINDA

 

İdarelerin, kamu harcaması gerektiren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin yapacakları ihalelerde;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde sayılan ve sağlamakla sorumlu oldukları ifade edilen saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması yönündeki temel ilkelerin söz konusu kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmesi zorunluluk taşımaktadır.

 

Bu nedenle, ihale sürecinin en başından, sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar olan bütün iş ve işlemler (ihtiyacın ortaya çıkması, yaklaşık maliyetin hesaplanması, ihale dokümanının hazırlanması, ihale onayının alınması, ihale kayıt numarası, ihale ve/veya ön yeterlik ilanı, ihale komisyonu kurulması, doküman satılması, ön yeterlik başvurularının ve tekliflerin sunulması, sunulacak belgeler ve taşımaları gerekli kriterler, ihalenin yapılması, aşırı düşük tekliflerin sorgulanması, kesinleşen ihale kararı, sözleşmeye davet, sözleşmenin imzalanması, yasaklılık vs.) ile ilgili olarak, ihale uygulayıcılarına faydalı olması umut ve gayesiyle titiz bir çalışma sonucunda hazırlanan bu eser, ihale uygulayıcılarına örnek oluşturabilecek kamu ihale kurulu kararları içeriğindeki muhtelif konuların “soru- cevap” formatı şeklinde uyarlanması ile ortaya çıkmıştır.

 

Bu eser, İhale Mevzuatı alanında vermiş olduğumuz eğitimler sırasında; katılımcıların -özellikle- talep etmiş oldukları ve idarelerin, kamu şirketlerinin ve isteklilerin genelde sorun yaşadığı somut olaylara ilişkin örneklemeler kapsamında, SORU – CEVAP formatında hazırlamıştır.

 

Bu çerçevede, “soru- cevap” formatı şeklinde uyarlanan, kimi kamu ihale kurulu kararları içeriğindeki muhtelif konularda yer alan “mevzuat hükümlerinde”, daha sonra değişiklik yapılmış ise “soru – cevap formatında” söz konusu mevzuat hükümlerinin güncel şekline yer verilmiştir.

Uygulamaya yönelik olarak “soru-cevap formatında Kamu İhale Kurulu kararları ve Yüksek Fen Kurulu kararları içeriğindeki muhtelif konuları” içeren bu kitabın; ihale yapan idarelere, kamu ihalelerine katılan gerçek ve tüzel kişilere ve diğer ilgili herkese faydalı olması dileklerimizle…