EĞİTİM TARİHİ

23 – 27 Mart 2018 (Cuma Giriş – Salı Çıkış)

 

EĞİTİM YERİ

Mirada Del Mar Otel Kemer / ANTALYA   (Ultra Herşey Dahil Konsept)

 

1. SALON EĞİTİM KONULARI

 

Önemli Not:

Yeni Taşeron Süreci Kapsamında;

Mahalli İdareler ve Belediye Şirketlerinde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine ilişkin İşçi Alım Yöntemleri, Yıllık Sınırlamalar vb Konulardaki Usul ve Esaslarla ilgili Yayımlanacak Olan Yönetmelik ve Bakanlar Kurulu Kararı Eğitim Programına Dercedilecektir.

(Yönetmelik Eğitim Tarihine Kadar Çıkmış Olacaktır.)

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU;

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Son Değişiklikleri,
 • 4483 Sayılı Memurların Yargılanma Süreçleri,
 • Devlet Memurları Disiplin Mevzuatı,
 • Müracaat, Şikayet ve Dava Açma,
 • Vekalet – İkinci Görev,
 • Görevden Uzaklaştırma,
 • Geçici Süreli Görevlendirme,
 • Sözleşmeli Personel ve Kamuda Uygulamaları,
 • Maaş Tahakkukları,
 • İntibak ve Uygulamaları,
 • Derece ve Terfi İşlemleri,
 • Norm Kadro Uygulamaları.

 

İŞ VE SGK MEVZUATI İLE TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ;

 

Genel Anlatımlı;

 • Tahsilat Genel Tebliği Gereği Borç Sorgulaması,
 • HİTAP,
 • İş Kazaları ve Rücu Davaları,

 

Soru Cevap Oturumlu;

 • İş ve SGK Mevzuatı Uygulamaları,
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı,
 • MOSİP,
 • Sendikalar ve Toplu İş Sözleşme Süreçleri,
 • İş Güvenliği Uzmanlığı,
 • Sigorta Primine ve Emeklilik Keseneğine Tabi Ödemeler,
 • İstihdam Şekillerinde Hizmet Borçlanmaları,
 • İhale – SGK İlişkisi,
 • Fiili Hizmet Süresi Zammı,
 • Sözleşmeli Personellerin ve İşçilerin İşe İadesi Sonrası İş ve SGK İşlemleri,
 • İlave Tediye,
 • İK Yöneticileri Açısından 6331 Sayılı İş Sağlığı,
 • Belediye Başkanı ve Meclis Üyesi Başkan Yardımcılarının Emeklilik ve SGK İşlemleri,
 • Sözleşmeli Personel ve İşçilerin İşe İadesi Sonrası İş ve SGK İşlemleri,

 

MAHALLİ İDARELER ŞİRKETİ KURULUŞU VE YÖNETİLMESİ; 

 

Faaliyet Göstermekte Olan Belediye Şirketlerinde,

 • Belediye şirketlerinin devlet yapısı içerisindeki yeri nedir?
 • Belediye şirketlerini diğer şirketlerden ayıran özellikler nelerdir?
 • Belediyelerin hibe yoluyla şirket edinmesinin avantaj ve dezavantajları nelerdir?
 • Belediye şirketlerine ilişkin mevzuat düzenlemeleri nelerdir?
 • Taşeron işçilerle ilgili yapılan düzenlemeler, belediye şirketlerine nasıl bir misyon yüklemiştir?
 • Belediye başkanı, meclis üyeleri, encümen üyeleri ve belediyede çalışan diğer personel, belediyenin ortağı olduğu anonim şirketlerde yönetim kuruluna, limited şirketlerde de müdürlüğe seçilebilir mi?
 • Belediye şirketlerinde yönetim organı üyeliğine (yönetim kuruluna/müdürlüğe) seçilebilmek için gereken nitelikler ve şartlar nelerdir?
 • Yönetim organı üyelerinin görev süresi ne kadardır?
 • Yönetim organı üyelerini kim görevden alabilir ve bu üyeler her zaman görevden alınabilir mi?
 • Belediye şirketlerinde yönetim organına seçilenlere huzur hakkı ödenebilir mi?
 • Yönetim organı üyelerinin hakları ve yükümlülükleri nelerdir?
 • Yönetim organı üyeliği hangi hallerde sona erer?
 • Belediye şirketleri Harcırah Kanunu hükümlerine tabi midir?
 • Belediye şirketlerinde yönetim organının karar alma esasları nelerdir? Kararların alınmasında önem arz eden ve dikkat edilmesi gereken hususlar var mıdır?
 • Belediye şirketlerinin yönetim organına seçilenler, görevlerini yerine getirirken nelere dikkat etmelidir?
 • Belediye şirketlerinde yönetim organı üyeliğine seçilenlerin hukuki ve cezai sorumlulukları nelerdir?
 • Belediye şirketinin ödenmeyen amme alacaklarından dolayı yönetim organı üyelerinin mali sorumluluğu var mıdır?
 • Belediye şirketlerinde genel kurul hangi sıklıkta ve ne şekilde toplanır; genel kurulca alınması gereken kararlar nelerdir?
 • Tek ortaklı belediye şirketlerinde genel kurul ne şekilde toplanır?
 • Genel kurul toplantısının süresinde yapılmamasının sonuçları neler olabilir?
 • Genel kurul toplantısı yapılırken nelere dikkat edilmelidir?
 • Genel kurulunun ve yönetim kurulunun/müdürlerin görev ve yetkileri nelerdir?
 • Belediye şirketinin sermayesi artırılabilir mi? Sermaye artırımı için yapılması gereken işlemler nelerdir? Sermaye artırımında Bakanlar Kurulundan izin almak gerekli midir?
 • Belediye şirketlerinin ana sözleşmesi nasıl değiştirilir? Bu hususta belediye meclisinin karar alması şart mıdır?
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, belediye şirketlerini hangi şart ve koşullarda denetlemektedir?
 • Bir belediye şirketi başka bir şirket kurabilir mi?

 

Yeni Kurulacak Belediye Şirketlerinde

 • Yukarıda yer alan konulara ilave olarak;
 • Belediye şirketlerinin kurulma yöntemleri nelerdir?
 • Şirket kuruluşu için belediye meclisinin karar alması zorunlu mudur?
 • Şirket kuruluşunda Bakanlar Kurulundan izin alınır mı?
 • Belediyeler hibe yoluyla şirket edinebilir mi?
 • Belediye şirketlerinin kuruluşunda izlenecek yol nedir?
 • Kurulması düşünülen belediye şirketinin ana sözleşmesi nasıl hazırlanır?
 • Şirketin ilk yönetim organı üyeleri nasıl atanır?
 • Kuruluştaki sakatlıkların ve eksikliklerin sonuçları nelerdir?
 • Belediye şirketinin kuruluşundan doğan hukuki ve cezai sorumluluklar nelerdir?

 

2. SALON EĞİTİM KONULARI

 

KAMU İHALE VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI;

Konu Anlatımlı / Soru Cevaplı / Uygulamalı

 • 696 Sayılı KHK Çerçevesinde İhale İşlemlerinin Yapılması,
 • Yaklaşık Maliyetin Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,
 • Teknik Şartnamede Özellikli Konular,
 • İhale Dokümanının Hazırlanması,
 • İhale Komisyonunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları,
 • Tekliflerin Değerlendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve İhale Uygulama Yönetmelikleri,
 • Kamu İhale Genel Tebliği,
 • Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Konular,
 • Mücbir Sebepler,
 • Gecikme Cezası,
 • Sözleşmenin Feshi,

 

3. SALON EĞİTİM KONULARI

 

 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve Uygulaması,
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının Verilmesine İlişkin Uygulama
 • 5302 Sayılı İl Özel İdareleri Kanunu ve Cezai Müeyyideleri, (Özel İdare Grubu İçin)
 • Zabıtanın Göre, Yetki ve Sorumlulukları (Belediye Grubu İçin)
 • Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları

 

EĞİTMENLER

 • Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Uzmanı,
 • SGK Başkanlığı Daire Başkanı, SGK Başmüfettişi,
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi
 • Kik Uzmanı
 • İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü

 

EĞİTİMİN AMAÇ VE HEDEFİ

Uygulayıcıların, Yeni Taşeron Düzenlemesi, Devlet Personel Mevzuatı, İş ve Sosyal Güvenli Mevzuatı, Kamu İhale ve Sözleşme Uygulamaları, Şirket Kuruluşu ve Yönetilmesi Konularında Yeterli Bilgiye Sahip Olmalarını Sağlamak, Uygulamada İşlemlerin Planlanması, Yürütülmesi ve Sonuçlandırılmasında Hataların Minimum Düzeye İndirilmesi Amaçlanmaktadır.

 

ÜCRET VE ÖDEME BİLGİLERİ

EĞİTİM ÜCRETLERİ;

Bilgi Alınız…

0 312 473 70 26

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ;

Ziraat Bankası Balgat Şubesi / ANKARA

IBAN NO : TR 30 000 100 1395 714 455 295 001

 

Kuveyttürk Katılım Bankası Etimesgut Şubesi / ANKARA

IBAN NO: TR 97 0020 5000 0100 7174 000 001

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Kontenjanımız her bir salon için 60 Kişi İle Sınırlıdır. 

60 Kişinin Üzerindeki Kayıtlar Alınmayacaktır.

 

Eğitim’e Katılım İçin;

Online Müracaat Yapabilirsiniz veya

Başvuru  Formunu  Doldurarak, Aşağıdaki Faks’a / e-posta adresine göndermeniz yeterlidir.

 

Faks No :

0 312 473 70 10

 

E-posta adresleri :

info@mevzuatdanismanlik.org / mebidseminer@gmail.com

 

EĞİTİM PROGRAMI

23 Mart 2018 / Cuma

14:00 Otel’e Yerleşme

(Havalimanından Otel’e Transfer Hizmeti Yapılacaktır.)

 

24 Mart 2018 / Cumartesi

09:30 – 10:30 Eğitim

10:30 – 11:00 Ara

11:00 – 12:30 Eğitim

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği

13:30 – 14:30 Eğitim

14:30 – 15:00 Ara

15:00 – 16:30 Eğitim

 

25 Mart 2018 / Pazar

09:30 – 10:30 Eğitim

10:30 – 11:00 Ara

11:00 – 12:30 Eğitim

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği

13:30 – 14:30 Eğitim

14:30 – 15:00 Ara

15:00 – 16:30 Eğitim

 

26 Mart 2018 / Pazartesi

13:30 – 18:00 Antalya Tur Gezisi

 

27 Mart 2018 / Salı

12:00 Otelden Ayrılış

 

EĞİTİM DOKÜMANLARI VE MATERYALLER

 • Eğitim Ders Notları,
 • Dosya,
 • Bloknot,
 • Kalem,
 • Katılım Belgesi

 

 

  Online Başvuru Formu