EĞİTİM TARİHİ

11 – 12 – 13 Aralık 2019 (Çarşamba – Perşembe – Cuma)

 

EĞİTİM YERİ

Mövenpick Otel, İZMİR

 

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

11 ARALIK 2019 / ÇARŞAMBA

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

Taşerondan Mahalli İdare Şirketlerine Geçirilen Personelin Mali – Sosyal Hakları Geçiş Sonrası Uygulamalar,

Yeni Personel İstihdam Süreçleri

Son Değişikliklerle Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku

Kıdem ve İhbar Tazminatı,

Belediye Şirketleri 5 Puanlık Prim İndirimi,

Personelin İşten Ayrılması Durumunda İbraname,

Belediye Personelinin Şirkette Görevlendirilmesi ve İmza Yetkisi,

İdari Para Cezalarında Personelin Sorumluluğu,

Belediye Şirketinin Kendi Öz Personelinin Emeklilik Maaş İşlemleri,

 

12  ARALIK 2019 / PERŞEMBE

Sayıştay Denetimi ve Yeni Hesap Yargılaması

Vergisel Mükellefiyet ve Sorumluluklar

Nakit ve Borç Yönetimi

Muhasebe ve Finansal Raporlama

 

13 ARALIK 2019 / CUMA

Genel Olarak Satınalma Karşısında Alım ve Satım İşlemleri Yönüyle Belediye Şirketlerinin Durumu,

Belediye İştiraklerine Sağlanan İstisna İmkanı (3-g Uygulaması ve Diğer İstisnalar)

İştiraklerin İhale ve Sözleşme Uygulamalarının Sayıştay’ca Denetlenmesi (Denetimin Yöntemi ve Sonuçları)

ELEKTRONİK İHALE

 

SATINALMA (İHALE SÜRECİ)

Temel İlkeler ve İdarelerce Uyulması Gereken Kurallar,

Teknik Şartnamelerin Hazırlanması,

Yaklaşık Maliyet (Yaklaşık Maliyetin Önemi ve İşlevi; Gözetilmesi Gereken İlkeler; Yaklaşık Maliyetin Hazırlanma Yöntem ve Esasları)

İhale Usulünün Belirlenmesi (İhale Usulleri)

Yeterlik Kriterlerinin Belirlenmesi ve Uygulanması

İhale Komisyonunun Kurulması; Yetki, Görev ve Sorumlulukları; Çalışma ve Karar Alma Yöntemi

İhale İlan Kuralları

İhale Dokümanı; Görülmesi ve Satın Alınması; Değişiklik ve Açıklama Yapılması

Tekliflerin Hazırlanması, Sunulması ve Değerlendirilmesi

Bilgi Tamamlama, Aritmetik Hata Kontrolü, Aşırı Düşük Teklilerin Tespiti ve Değerlendirilmesi

İhalenin Karara Bağlanması; Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler; Sözleşmenin İmzalanması Süreci

İhalelere Katılmaktan Yasaklama ve Ceza Hükümleri

Şikayet ve İtirazın Şikayet Süreci

İhale Uygulamalarından Doğan İdari, Mali ve Cezai Sorumluluk

Genel Olarak, E-İhale ve E-eksiltme Uygulamaları

 

SATINALMA (SÖZLEŞME SÜRECİ)

Sözleşme Uygulamalarının Tabi Olduğu Hukuki Rejim, Gözetilmesi Gereken İlkeler

Sözleşme Türleri

Sözleşme Ekleri ve Bağlayıcılık Sırası

İş Programı Düzenlenme Yöntem ve Esasları

Fiyat Farkları

İş Artış ve Eksilişleri

Süre Uzatımları (Mücbir Sebep Halleri ve İdareden Kaynaklanan Sebepler)

Gecikme Cezaları

Muayene ve Kabul İşlemleri

Sözleşmenin Feshi ve Hesabın Tasfiyesi

Kontrol Teşkilatının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Hakediş Ödemeleri (Kesintiler, İşçi Alacaklarının Takibi, KDV, Cezalar, Temlik vd.)

İdare Görevlerini, Yüklenicilerin ve Alt Yüklenicilerin Sorumlulukları

Diğer Sözleşme İlişkileri (Alt Yüklenici Çalıştırılması, Sözleşmenin Devretilmesi, Kesin ve Ek Kesin Teminatın Alınması ve İade Edilmesi, Yeni Birim Fiyat Oluşturulması vd)

 

EĞİTMENLER

Özellikle Komisyon Çalışmalarında Görev Almış Bilgi ve Sunum Tekniği Üst Seviyede Olan Uzmanlarımızdan Belirlenmiştir.

Sayıştay Uzman Denetçisi,

Muhasebat Başkontrolörü

Kik Uzmanı

 

EĞİTİM SUNUM YÖNTEMİ

Anlatım,

Gösterim,

Örnek Olay,

Beyin Fırtınası,

Uygulamaya Dönük, İdarelerin Sıklıkla Karşılaştığı Konular Örneklemeli Olarak Anlatılır.

Soru Cevap

 

EĞİTİMİN AMAÇ VE HEDEFİ

Katılımcıların, sunumu yapılacak eğitim konularını öğrenmeleri İle sistem ve ilgili mevzuat hakkında haklarını en doğru şekilde sağlaması, mevzuata aykırı davranılması halinde idarelere herhangi bir şekilde müeyyide uygulanmasının önüne geçilmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi hedeflenmektedir.

 

EĞİTİM SONRASI KAZANIMLAR

İdare personeli bu eğitimle hem kendi sorumluluklarını bilecek hem de işveren konumunda olan idarelerin idari para cezaları, tazminat vb. müeyyidelerle karşılaşmasını engelleyecek ve dolayısıyla bir kamu görevlisi olarak tazmin ile karşılaşmaları engellenerek dış denetimi hazır hale gelmiş olacaktır.

 

ÜCRET VE ÖDEME BİLGİLERİ

EĞİTİM ÜCRETLERİ;

Bilgi Alınız…

0 312 473 70 26

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ;

Ziraat Bankası Balgat Şubesi / ANKARA

IBAN NO : TR 30 000 100 1395 714 455 295 001

 

Kuveyttürk Katılım Bankası Etimesgut Şubesi / ANKARA

IBAN NO: TR 97 0020 5000 0100 7174 000 001

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Eğitim’e Katılım İçin;

Online Müracaat Yapabilirsiniz veya Başvuru  Formunu  Doldurarak, Aşağıdaki Faks’a / e-posta adresine göndermeniz yeterlidir Olacaktır.

 

Faks No :

0 312 473 70 10

 

E-posta adresleri :

info@mevzuatdanismanlik.org / mebidseminer@gmail.com

 

EĞİTİM DOKÜMANLARI VE MATERYALLER

Eğitim Ders Notları,

Dosya,

Bloknot,

Kalem,

Katılım Belgesi

 

 

 

Online Başvuru Formu