EĞİTİM TARİHİ

16 – 20 Şubat 2018

 

EĞİTİM YERİ

Limak Atlantis Deluxe Otel Belek / ANTALYA

 

1. SALON EĞİTİM KONULARI

 

1. GÜN / 17 Şubat 2018 

TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA ALINMA SÜRECİ

 • 696 s. KHK süreci,
 • Tespit Komisyonları, başvuruda hangi belgelerin isteneceği, başvurunun şekli, İnceleme yapılırken hangi kriterlerin esas alınacağı
 • Şartları taşıyanların ilan edilmesi, itirazlar (Mahalli idarelerde İtiraz komisyonu teşkili) ve sınava girmeye hak kazananların belirlenmesi
 • Sınav Kurulu, sınavın yapılması ilan, sonuçlara itiraz ile işçi kadrolarına geçirilme
 • Kadroların ihdası, vizesi, iptali ve bildirimi
 • Geçici işçi pozisyonlarına geçiş

 

Soru – Cevap Oturumu

 

2. GÜN / 18 Şubat 2018 

 • 696 Sayılı KHK Kapsamında Taşeron İşçilerin İş Kanunundaki Hakları ve İdarelerin Sorumlulukları,
 • HİTAP / Hizmet Takip Programı,
 • İhbar ve Kıdem Tazminatı,
 • İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı İş Sağlığı Güvenliği Son Değişiklikleri

 

2. SALON EĞİTİM KONULARI

 

1. GÜN / 17 Şubat 2018 

İHALE HUKUKU VE SATINALMA SÜRECİ

Ana Başlıklar

 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • Doğrudan Temin Yöntemleri,
 • Pazarlık Usulü İle İhale,
 • Açık İhale,
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,

 

Alt Başlıklar

 • Kamu İhale Kanunu’nun Amaç, Kapsam, Temel Kavramlar, Uyulması Gereken Kurallar ve İstisnaları
 • İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil ve Davranışlar,
 • Kamu İhale Kanunu Hükümlerine Uymayan İdarelerin Karşı Karşıya Kalma İhtimali Bulunduğu Yaptırımlar.
 • Doğrudan Temin Kapsamında Gerçekleştirilecek Alımlarda Ödeme Evrakına Eklenmesi Gereken Belgeler
 • Pazarlık Usulü İle İhale Süreci / Açık İhale Süreci

(Teknik Şartnameye İlişkin İlkeler, Yaklaşık Maliyete İlişkin İlkeler, Eşik Değer, Parasal Limitler İhalelere Katılımda Yeterlik Kuralları, İhale Usulleri. İdareye Başvurarak Doküman Satın Alma )

 

İhale Dokümanları ve Teklifi Oluşturan Belgeler

 • İhale Dokümanının İçeriği,
 • İhaleye Katılım İçen Gerekli Başvuru Kriterleri,
 • İhaleye Katılımda Vergi Borcu Düzenlemeleri,
 • İhaleye Katılımda Sgk Borcu Düzenlemeleri,
 • Banka Referans Mektubu,
 • Bilanço ve Eşdeğer Belgeler,
 • İş Hacmini Gösteren Belgeler,
 • İş Deneyimini Gösteren Belgeler (İş Deneyim Belgesini Düzenlemeye Yetkili Kurum ve Kuruluşlar),
 • Teklif  Mektubu ve Teklif Cetveli Hazırlanırken Uyulması Gereken Kurallar,
 • Teklif Zarfının İdareye Sunulma Yöntemleri.

 

İhale Dokümanlarına Yönelik Başvurular

 • İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması – Düzeltme İlanı –
 • Zeyilname,
 • İhale Dokümanlarına Yönelik Şikayet Süreci

 

İhale İşlemleri

 • İhale Komisyonu Görev ve Sorumlulukları,
 • Başvuru ve Tekliflerin, Sunulması, Alınması, Açılması, Değerlendirilmesi,
 • Belgelerin Sunuluş Şekli,
 • Aşırı Düşük Sorgulama,
 • Bilgi Eksikliği Kapsamında yapılacak işlemler,
 • İhale Dışı Bırakılma Nedenleri
 • Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ve İhalenin Sonuçlandırılması

 

İhale Sonrası İşlemler

 • Bildirim ve Tebligat Esasları, İhale Kararının Bildirilmesi
 • Sözleşmeye Davet ve Kesin Teminat
 • Sözleşme Yapılmasında Dikkat Edilecek Hususlar
 • İdareye Şikayet veya Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet Süreci
 • İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

 

2. GÜN / 18 Şubat 2018 

SÖZLEŞME VE HAKEDİŞ ÖDEME SÜRECİ

 

Ana Başlıklar

 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunundaki Temel Düzenlemeler,
 • Temel İlkeler,
 • Sözleşme Değişikliği,
 • Alacaklarda Zamanaşımı,
 • Ödeme Sürecinde Dikkat Edilecek Diğer Hususlar,
 • Sözleşmenin Feshi,
 • Kesin Teminatların İadesi

 

Alt Başlıklar

 • Kontrol Teşkilatında Çalışan Görevlilerin Sorumlulukları,
 • Ödemeler,
 • Kesintiler,

 

Vergisel Kesintiler

 • Cezalar,
 • Süre Uzatımı,
 • İş Artışı,

 

Fiyat Farkı, Örnek Fiyat Farkı Hesaplamaları

 • Sözleşmenin Devri ve Sözleşmenin Feshi,
 • Sözleşmenin Feshinden Sonra Yapılması Gereken Hareketler,
 • Kesin Teminatın İadesi Hususları,
 • Denetimlerde Zarar Tespit Edilmesi Durumunda Nasıl Hareket Edilmesi Gerekmektedir. ?

 

Alacak Zamanaşımı

 

3. GÜN / 19 Şubat 2018 

UYGULAMA

 

 • Örnek Doğrudan Temin Evrak İnceleme
 • Örnek İhale Komisyon Çalışma Süreci İnceleme

(Teklif Zarfı, Teklif Mektubu, Geçici Teminat, İş Deneyim Belgesi ve İş Deneyim Belgesi Yerine Geçen Belgeler, Sınır Değer, Aşırı Düşük Teklif Sorgulama, Tekliflerin Eşitliği, Şikayet Başvuru Süreci İnceleme)

 • Örnek Hakediş Evrak İnceleme
 • Örnek Fiyat Farkı Hesaplamaları

 

EĞİTMENLER

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Uzmanı,

SGK Başkanlığı Daire Başkanı, SGK Başmüfettişi,

Kik Uzmanı

 

EĞİTİMİN AMAÇ VE HEDEFİ

Uygulayıcıların, Yeni Taşeron Düzenlemesi, Kamu İhale ve Sözleşme Uygulamaları, Şirket Kuruluşu ve Yönetilmesi Konularında Yeterli Bilgiye Sahip Olmalarını Sağlamak, Uygulamada İşlemlerin Planlanması, Yürütülmesi ve Sonuçlandırılmasında Hataların Minimum Düzeye İndirilmesi Amaçlanmaktadır.

 

ÜCRET VE ÖDEME BİLGİLERİ

EĞİTİM ÜCRETLERİ;

Bilgi Alınız…

0 312 473 70 26

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ;

Ziraat Bankası Balgat Şubesi / ANKARA

IBAN NO : TR 30 000 100 1395 714 455 295 001

 

Kuveyttürk Katılım Bankası Etimesgut Şubesi / ANKARA

IBAN NO: TR 97 0020 5000 0100 7174 000 001

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Kontenjanımız her bir salon için 60 Kişi İle Sınırlıdır. 

60 Kişinin Üzerindeki Kayıtlar Alınmayacaktır.

 

Eğitim’e Katılım İçin;

Online Müracaat Yapabilirsiniz veya

Başvuru  Formunu  Doldurarak, Aşağıdaki Faks’a / e-posta adresine göndermeniz yeterlidir.

 

Faks No :

0 312 473 70 10

 

E-posta adresleri :

info@mevzuatdanismanlik.org / mebidseminer@gmail.com

 

EĞİTİM PROGRAMI

16 Şubat 2018 / Cuma

14:00 Otel’e Yerleşme

(Havalimanından Otel’e Transfer Hizmeti Yapılacaktır.)

 

17 Şubat 2018 / Cumartesi

09:30 – 10:30 Eğitim

10:30 – 11:00 Ara

11:00 – 12:30 Eğitim

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği

13:30 – 14:30 Eğitim

14:30 – 15:00 Ara

15:00 – 16:30 Eğitim

 

18 Şubat 2018 / Pazar

09:30 – 10:30 Eğitim

10:30 – 11:00 Ara

11:00 – 12:30 Eğitim

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği

13:30 – 14:30 Eğitim

14:30 – 15:00 Ara

15:00 – 16:30 Eğitim

 

19 Şubat 2018 / Pazartesi

09:30 – 10:30 Eğitim

10:30 – 11:00 Ara

11:00 – 12:30 Eğitim ve Sertifika Töreni

12:30 – 14:00 Öğle Yemeği

 

20 Şubat 2018 / Salı

12:00 Otelden Ayrılış

 

EĞİTİM DOKÜMANLARI VE MATERYALLER

 • Eğitim Ders Notları,
 • Dosya,
 • Bloknot,
 • Kalem,
 • Katılım Belgesi

 

 

  Online Başvuru Formu