EĞİTİM TARİHİ

19 – 20 Nisan 2018

 

EĞİTİM YERİ

Mövenpick Otel / İZMİR

 

1. GÜN EĞİTİM KONULARI

TAŞERON SONRASI SORUNLAR VE SORULAR (ÖĞLEDEN ÖNCE)

 • Yeni Dönemde Mahalli İdareler Hizmet Alımlarını Nasıl Tedarik Edecekler ?
 • Doğrudan Teminle Dahi Olsa Personel Tedariği Sağlamayacak mı ?
 • Yeni Dönemde Tedarik Edilecek İşçilerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir ?
 • Personel Tedariklerini Mahalli İdareler Şirketleri İŞ-KUR üzerinden Tedarik Etmek Zorunda mıdır ?
 • Mahalli İdareler Şirketleri İle Belediye ve Özel İdareler Arasında Bir Sözleşme İmzalanacak mıdır ?
 • Mahalli İdareler Şirketleri Bu Tedariği Doğrudan Temin Yöntemi İle Tedarik Edecekler ?
 • Mahalli İdareler Şirketleri Belediye ve Özel İdarelere Sundukları Bu Hizmet İçin Fatura Kesmek Zorunda mıdır ?
 • Mahalli İdareler Şirketleri Belediye ve Özel İdarelere Sundukları Bu Hizmet İçin KDV Hesaplayacak mıdır ?
 • Mahalli İdareler Şirketleri Belediye ve Özel İdarelere Sundukları Bu Hizmet İçin Kar Koyabilecek midir ?

 

İHALE HUKUKU VE SATIN ALMA SÜRECİ (ÖĞLEDEN SONRA)

Ana Başlıklar

 • Belediye Şirketleri Açısından Kamu İhale Kanunu’nun Değerlendirilmesi
 • İstisna Kapsamındaki Alımlar
 • Pazarlık Usulü İle İhale
 • Açık İhale
 • Belediye Şirketlerinin Kiralama ve Satış İşlemleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

 

Alt Başlıklar

 • Kamu İhale Kanunu’nun Amaç, Kapsam, Temel Kavramlar, Uyulması Gereken Kurallar ve İstisnaları
 • İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil ve Davranışlar,
 • Kamu İhale Kanunu Hükümlerine Uymayan Belediye Şirket Personelinin Karşı Karşıya Kalma İhtimali Bulunduğu Yaptırımlar.
 • Belediye Şirketlerince Hangi Alım Yöntemleri İle Alım Gerçekleştirilebilir ?
 • İstisna Kapsamındaki Alımlardan Hangileri Belediye Şirketlerince Kullanılabilir (4734 / 3g ve Diğerleri)
 • Doğrudan Temin Alım Yöntemleri,
 • Doğrudan Temin Kapsamında Gerçekleştirilecek Alımlarda Ödeme Evrakına Eklenmesi Gereken Belgeler
 • Pazarlık Usulü İle İhale Süreci / Açık İhale Süreci

(Teknik Şartnameye İlişkin İlkeler, Yaklaşık Maliyete İlişkin İlkeler, Eşik Değer, Parasal Limitler İhalelere Katılımda Yeterlik Kuralları, İhale Usulleri. İdareye Başvurarak Doküman Satın Alma )

 

İhale Dokümanları ve Teklifi Oluşturan Belgeler

 • İhale Dokümanının İçeriği,
 • İhaleye Katılım İçin Gerekli Başvuru Kriterleri,
 • İhaleye Katılımda Vergi Borcu Düzenlemeleri,
 • İhaleye Katılımda Sgk Borcu Düzenlemeleri,
 • Banka Referans Mektubu,
 • Bilanço ve Eşdeğer Belgeler,
 • İş Hacmini Gösteren Belgeler,
 • İş Deneyimini Gösteren Belgeler (İş Deneyim Belgesini Düzenlemeye Yetkili Kurum ve Kuruluşlar),
 • Teklif  Mektubu ve Teklif Cetveli Hazırlanırken Uyulması Gereken Kurallar,
 • Teklif Zarfının İdareye Sunulma Yöntemleri.

 

İhale Dokümanlarına Yönelik Başvurular

 • İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması – Düzeltme İlanı –
 • Zeyilname,
 • İhale Dokümanlarına Yönelik Şikayet Süreci

 

İhale İşlemleri

 • İhale Komisyonu Görev ve Sorumlulukları,
 • Başvuru ve Tekliflerin, Sunulması, Alınması, Açılması, Değerlendirilmesi, Belgelerin Sunuluş Şekli,
 • Aşırı Düşük Sorgulama,
 • Bilgi Eksikliği Kapsamında yapılacak işlemler,
 • İhale Dışı Bırakılma Nedenleri
 • Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ve İhalenin Sonuçlandırılması

 

İhale Sonrası İşlemler

 • Bildirim ve Tebligat Esasları,
 • İhale Kararının Bildirilmesi
 • Sözleşmeye Davet ve Kesin Teminat
 • Sözleşme Yapılmasında Dikkat Edilecek Hususlar
 • İdareye Şikayet veya Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet Süreci
 • İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

 

2. GÜN EĞİTİM KONULARI

İHALE HUKUKU VE SATIN ALMA SÜRECİ

Ana Başlıklar

 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunundaki Temel Düzenlemeler,
 • Temel İlkeler,
 • Sözleşme Değişikliği,
 • Alacaklarda Zamanaşımı,
 • Ödeme Sürecinde Dikkat Edilecek Diğer Hususlar,
 • Sözleşmenin Feshi,
 • Kesin Teminatların İadesi

 

Alt Başlıklar

 • Kontrol Teşkilatında Çalışan Görevlilerin Sorumlulukları,
 • Ödemeler,
 • Kesintiler,

 

Vergisel Kesintiler

 • Cezalar,
 • Süre Uzatımı,
 • İş Artışı

 

Fiyat Farkı, Örnek Fiyat Farkı Hesaplamaları

 • Sözleşmenin Devri ve Sözleşmenin Feshi,
 • Sözleşmenin Feshinden Sonra Yapılması Gereken Hareketler,
 • Kesin Teminatın İadesi Hususları,
 • Denetimlerde Zarar Tespit Edilmesi Durumunda Nasıl Hareket Edilmesi Gerekmektedir. ?

 

Alacak Zamanaşımı

 

EĞİTİMİN AMAÇ VE HEDEFİ

Belediye Şirketi Yönetici ve Personellerin, Yeni Taşeron Süreci Sonrası Yaşadığı Soru ve Sorunlar Konusunda ve Kamu İhale Mevzuatı Uygulamalarında Kendilerini Hazırlama Konusunda Yeterli Bilgiye Sahip Olmalarını Sağlamak, Uygulamada İşlemlerin Planlanması, Yürütülmesi ve Sonuçlandırılmasında Hataların Minimum Düzeye İndirilmesi Amaçlanmaktadır.

 

ÜCRET VE ÖDEME BİLGİLERİ

EĞİTİM ÜCRETİ;

475,00 TL + K.D.V

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ;

Ziraat Bankası Balgat Şubesi / ANKARA

IBAN NO : TR 30 000 100 1395 714 455 295 001

 

Kuveyttürk Katılım Bankası Etimesgut Şubesi / ANKARA

IBAN NO: TR 97 0020 5000 0100 7174 000 001

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Eğitim’e Katılım İçin;

Online Müracaat Yapabilirsiniz veya

Başvuru  Formunu  Doldurarak, Aşağıdaki Faks’a / e-posta adresine göndermeniz yeterlidir.

 

Faks No :

0 312 473 70 10

 

E-posta adresleri :

info@mevzuatdanismanlik.org / mebidseminer@gmail.com

 

EĞİTİM PROGRAMI

 

19 Nisan 2018 / Perşembe

09:30 – 10:30 Eğitim

10:30 – 11:00 Ara

11:00 – 12:30 Eğitim

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği

13:30 – 14:30 Eğitim

14:30 – 15:00 Ara

15:00 – 16:30 Eğitim

 

20 Nisan 2018 / Cuma

09:30 – 10:30 Eğitim

10:30 – 11:00 Ara

11:00 – 12:30 Eğitim

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği

13:30 – 14:30 Eğitim

14:30 – 15:00 Ara

15:00 – 16:30 Eğitim

 

EĞİTİM DOKÜMANLARI VE MATERYALLER

 • Eğitim Ders Notları,
 • Dosya,
 • Bloknot,
 • Kalem,
 • Katılım Belgesi

 

 

  Online Başvuru Formu