EĞİTİM TARİHİ

20 – 21 Eylül 2018

 

EĞİTİM YERİ

Holiday Inn Topkapı Otel, İSTANBUL

 

EĞİTİM KONULARI

 

20 EYLÜL 2018 / BİRİNCİ GÜN EĞİTİM KONUSU

BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE SATINALMA SÜREÇLERİ, HAKEDİŞ VE EKAP

(Aşağıdaki Konu Detayları Yanında Katılımcıların İhtiyacına Göre İlaveler Yapılabilir)

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Son Değişiklikleri

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Son Değişiklikleri

EKAP – Elektronik Kamu Alımları Platformu

3 – g İstisna Kapsamındaki Alımlar

Doğrudan Temin Alım Yöntemleri

Pazarlık Usulü İle İhale, Açık İhale

Belediye Şirketlerinin Kiralama ve Satış İşlemleri,

İhale Dokümanları ve Teklifi Oluşturan Belgeler,

İhale Dokümanlarına Yönelik Başvurular,

İhale İşlemleri,

İhale Sonrası İşlemler,

Vergisel Kesintiler,

Fiyat Farkı,

Alacak Zamanaşımı,

Genel Soru Cevap Oturumu

 

21 EYLÜL 2018 / İKİNCİ GÜN EĞİTİM KONUSU

TAŞERONDAN KADROYA GEÇİRİLEN PERSONELİN MALİ – İDARİ – SOSYAL HAKLARI VE YENİ PERSONEL İSTİHDAMI

(Aşağıdaki Konu Detayları Yanında Katılımcıların İhtiyacına Göre İlaveler Yapılabilir)

Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinin İncelenmesi,

Ücret Zammı ve İkramiye Hesabı, Prim ve Vergi Kesintileri,

Çocuk, Yemek, Taşıt ve Yakacak Yardımı Hesabı, Prim ve Vergi Kesintileri,

Direksiyon Primi ve Silah Tazminatı Hesabı, Prim ve Vergi Kesintileri,

Öğrenim, Bayram, Evlenme, Doğum, Hastalık, Askerlik, Tabii Afet ve Ölüm Yardımı Hesabı, Prim ve Vergi Kesintileri,

Hafta ve Genel Tatil Ücreti Hesabı, Prim ve Vergi Kesintileri,

Gece Çalışma Ücreti Hesabı, Prim ve Vergi Kesintileri,

Fazla Çalışma Ücreti Hesabı, Prim ve Vergi Kesintileri,

Yıllık İzin Hesabı,

Ücretsiz İzinler,

İhbar Süreleri,

Kıdem Tazminatı Hesabı,

Yeni Personel İhtiyacının Karşılanma Yöntemi,

Özel Güvenlik Görevlileri İle İlgili Yapılması Gerekenler,

Eski Hükümlü İstihdamı,

Emeklilerin İstihdamı,

Faturalandırma ve KDV oranı

Vergi matrahında dikkate edilmesi gereken husus

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin düzenlenmesi ile ilgili hususlar

İlave tediyenin ödenip ödenmeyeceği

Prim teşvik uygulamaları

Toplu iş sözleşmesinin uygulanmasıyla ilgili hususlar

Pozisyon Değişikliği Uygulamaları ve İş Artışı,

%30 luk Sınır Değer,

Yeni Dönemde Tedarik Edilecek İşçilerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,

Personel Tedariklerini Belediye Şirketleri İŞ-KUR Üzerinden Tedarik Etmek Zorunda mıdır ?

Belediyeler Şirketlerinden Bu Tedariği Doğrudan Temin Yöntemi İle mi Tedarik Edeceklerdir ?

Belediye şirketleri belediyelere sundukları bu hizmet için bir fatura kesmek zorunda mıdırlar ?

Asgari İşçilik Maliyetinin Hesaplanması İçin EKAP kullanmak zorunlu mudur?

Belediye şirketleri belediyelere sundukları bu hizmet için KDV hesaplayacak mıdır ?

Belediye şirketleri belediyelere sundukları bu hizmet için kar koyabilirler mi ?

Belediye Şirketinde Çalıştırılacak Personeller İçin Ücret Zammı Mümkün Olacak Mıdır?

Usul ve Esaslara Uyulmasını Sağlayacak Olan Denetim Yetkisi (İçişleri – Sayıştay) Tam Olarak Kimdedir?

Usul ve Esaslara Uymamanın Müeyyideleri

Genel Soru Cevap Oturumu

 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ

Kapsamdaki Sigortalılar,

Beyannamenin Gönderilme Süresi,

Beyannamenin Gönderileceği Yer,

Beyannameye Onay Verilmesi ve Tahakkuk Fişlerinin Düzenlenmesi,

Düzeltme Beyannamesi Verilmesi,

Vergi Kimlik Numaralarının İşyeri Sicil Numaralarıyla Eşleştirilmesi,

İdari Para Cezası

 

EĞİTMENLER

Özellikle Komisyon Çalışmalarında Görev Almış Bilgi ve Sunum Tekniği Üst Seviyede Olan Uzmanlarımızdan Belirlenmiştir.

Kamu İhale Kurumu Uzmanı,

SGK Başmüfettişi,

 

EĞİTİM SÜRESİ

Eğitimler 2 (İki) Tam Gündür.

Eğitimin 1 Günlük Kısmına veya Tamamına Katılabilirsiniz.

Ücretlendirmesi Farklı Olacaktır.

 

EĞİTİM SUNUM YÖNTEMİ

Anlatım,

Gösterim,

Örnek Olay,

Beyin Fırtınası,

Uygulamaya Dönük, İdarelerin Sıklıkla Karşılaştığı Konular Örneklemeli Olarak Anlatılır.

Soru Cevap

 

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

Katılımcıların, sunumu yapılacak eğitim konularını öğrenmeleri İle sistem ve ilgili mevzuat hakkında haklarını en doğru şekilde sağlaması, mevzuata aykırı davranılması halinde iştiraklere herhangi bir şekilde müeyyide uygulanmasının önüne geçilmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Uygulamada İşlemlerin Planlanması, Yürütülmesi ve Sonuçlandırılmasında Hataların Minimum Düzeye İndirilmesi Amaçlanmaktadır.

 

EĞİTİMİN KAZANIMLARI

Şirket personeli bu eğitimle hem kendi sorumluluklarını bilecek hem de işveren konumunda olan idarelerin idari para cezaları, tazminat vb. müeyyidelerle karşılaşmasını engelleyecek ve dolayısıyla bir kamu görevlisi olarak tazmin ile karşılaşmaları engellenerek dış denetimi hazır hale gelmiş olacaktır.

 

ÜCRET VE ÖDEME BİLGİLERİ

EĞİTİM ÜCRETLERİ;

1 Günlük Eğitim Ücreti : 390,00 TL + K.D.V

2 Günlük Eğitim Ücreti : 490,00 TL + K.D.V

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ;

Ziraat Bankası Balgat Şubesi / ANKARA

IBAN NO : TR 30 000 100 1395 714 455 295 001

 

Kuveyttürk Katılım Bankası Etimesgut Şubesi / ANKARA

IBAN NO: TR 97 0020 5000 0100 7174 000 001

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Eğitim’e Katılım İçin;

Eğitimin 1 (Bir) Günlük Kısmına veya Tamamına Katılabilirsiniz.

Ücretleri ayrı değerlendirilecektir.

Online Müracaat Yapabilirsiniz veya Başvuru  Formunu  Doldurarak, Aşağıdaki Faks’a / e-posta adresine göndermeniz yeterlidir.

 

Faks No :

0 312 473 70 10

 

E-posta adresleri :

info@mevzuatdanismanlik.org / mebidseminer@gmail.com

 

EĞİTİM PROGRAMI

20 Eylül 2018 / Perşembe

09:00 – 09:30 Coffee Break

09:30 – 10:30 Eğitim

10:30 – 10:45 Ara

10:45 – 12:00 Eğitim

12:00 – 13:00 Öğle Yemeği

13:00 – 14:00 Eğitim

14:00 – 14:15 Coffee Break

14:15 – 15:15 Eğitim

15:15 – 15:30 Ara

15:30 – 16:30 Eğitim / Soru Cevap Oturumu

 

21 Eylül 2018 / Cuma

09:00 – 09:30 Coffee Break

09:30 – 10:30 Eğitim

10:30 – 10:45 Ara

10:45 – 12:00 Eğitim

12:00 – 13:30 Öğle Yemeği

13:30 – 14:30 Eğitim

14:30 – 14:45 Coffee Break

14:45 – 15:30 Eğitim

15:30 – 15:45 Ara

15:45 – 17:00 Eğitim / Soru Cevap Oturumu

 

EĞİTİM DOKÜMANLARI VE MATERYALLER

Eğitim Ders Notları,

Dosya,

Bloknot,

Kalem,

Katılım Belgesi

 

 

 

    Online Başvuru Formu