Merhabalar,

Yönetici ve Uygulayıcıların; Görev, Yetki ve Sorumluluklarında Yeterli Bilgiye Sahip Olmalarını Sağlamak, İşlemlerin Planlanması, Yürütülmesi ve Sonuçlandırılmasında Hataların Minimum Düzeye İndirilmesi ve Dış Denetime Hazır Hale Getirilmesi Amacıyla;

“Temelden İleri Düzey Kamu İhale ve Sözleşme Uygulamaları, Elektronik İhale Süreci” konusunda,

Yargı ve Kik Kararı İle Mahkeme Kararları Eşliğinde Uygulamalı Olarak,

Antalya da Eğitim Programlanmıştır.

İlgili Birim Yetkilileri ve Çalışanları Davet Eder,

İyi Çalışmalar Dileriz.

Saygılarımızla,

MEBİD EĞİTİM DANIŞMANLIK

 

EĞİTİM TARİHİ

23 – 27 Ocak 2022

 

EĞİTİM YERİ

Mirada Del Mar Otel, Kemer / ANTALYA

(Herşey Dahil Konsept)

 

EĞİTİM KONUSU

Temelden İleri Düzey Kamu İhale ve Sözleşme Uygulamaları

Elektronik İhale İle Elektronik Eksiltme

 

EĞİTİM PROGRAMI

24 Ocak 2022 / İhale Hukuku ve Satınalma Süreci

Öğleden Önce (09:30 – 12:30)

 • Kamu İhale Kanunu’nun Değerlendirilmesi
 • İstisna Kapsamındaki Alımlar
 • Doğrudan Temin

 

Öğleden Sonra (13:30 – 16:00)

 • Pazarlık Usulü İle İhale
 • Açık İhale

 

Değinilecek Konular:

 • Kanunun Amaç, Kapsam, Temel Kavramlar, Uyulması Gereken Kurallar ve İstisnaları
 • İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil ve Davranışlar
 • İhale Hükümlerine Uymayan Belediye ve Şirket Personelinin  Karşı Karşıya Kalma İhtimali Bulunduğu Yaptırımlar
 • Alım Yöntemleri
 • Alım Usullerine Uyulmaması Hangi Hukuki Süreçleri Başlatabilir
 • İstisna Kapsamındaki Alımlardan Hangileri Kamu ve Şirketlerince Kullanılabilir
 • Doğrudan Temin Alım Yöntemleri ve Gerçekleştirilecek Alımlarda Ödeme Evrakına Eklenmesi Gerekli Belgeler
 • Pazarlık Usulü İle İhale Süreci,
 • Açık İhale Süreci
 • Teknik Şartnameye İlişkin İlkeler
 • Yaklaşık Maliyete İlişkin İlkeler
 • Eşik Değer, Parasal Limitler İhl. Katılımda Yeterlik Kuralları
 • İhale Usulleri
 • İdareye Başvurarak Doküman Satın Alma

 

İhale Dokümanları ve Teklifi Oluşturan Belgeler

 • İhale Dokümanının İçeriği
 • İhaleye Katılım İçin Gerekli Başvuru Kriterleri
 • İhaleye Katılımda Vergi Borcu, SGK Borcu, Ticaret Sicili ve Adli Sicil Düzenlemeleri
 • Teklif Zarfı ve İçeriğinin Düzenlenmesi
 • Geçici Teminatlar, Banka Referans Mektubu
 • Bilanço ve Eşdeğer Belgeler
 • İş Hacmi ve İş Deneyimini Gösteren Belgeler
 • Teklif Mektubu ve Teklif Cetveli Hazırlanırken Uyulması Gereken Kurallar

 

İhale Dokümanlarına Yönelik Başvurular

 • Teklif Zarfının İdareye Sunulma Yöntemleri
 • İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması – Düzeltme İlanı –  Açıklama – Zeyilname
 • İhale Dokümanlarına Yönelik Şikayet Süreci

 

İhale İşlemleri

 • İhale Komisyonu Görev ve Sorumlulukları
 • Başvuru ve Tekliflerin, Sunulması, Alınması, Açılması, Değerlendirilmesi
 • Belgelerin Sunuluş Şekli
 • Aşırı Düşük Sorgulama, Bilgi Eksikliği Kapsamında Yapılacak İşlemler
 • İhale Dışı Bırakılma Nedenleri
 • Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ve İhalenin Sonuçlandırılması

 

İhale Sonrası İşlemler

 • Bildirim ve Tebligat Esasları
 • İhale Kararının Bildirilmesi
 • Sözleşmeye Davet ve Kesin Teminat
 • Sözleşme Yapılmasında Dikkat Edilecek Hususlar
 • İdareye Şikayet veya Kik’e İtirazen Şikayet Süreci
 • İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

 

25 Ocak 2022 / Sözleşme ve Hakediş Ödeme Süreci

Öğleden Önce (09:30 – 12:30)

4735 s. Kamu İhale Sözleşmeleri Temel Düzenlemeler, Temel ilkeler, Sözleşme Değişikliği, Alacaklarda Zamanaşımı

 

Öğleden Sonra (13:30 – 16:00)

Ödeme Sürecinde Dikkat Edilecek Diğer Hususlar, Sözleşmenin Feshi, Kesin Teminatların İadesi

 

Değinilecek Konular

 • Kontrol Teşkilatında Çalışan Görevlilerin    Sorumlulukları
 • Ödemeler, Kesintiler, Cezalar
 • Süre Uzatımı, İş Artışı
 • Sözleşmenin Devri ve Feshi
 • Sözleşme Feshinden Sonra Yapılması Gereken Hareketler
 • Kesin Teminatın İadesi Hususları
 • Denetimlerde Zarar Tespit Edilmesi Durumunda Nasıl Hareket Edilir.

 

26 Ocak 2022 / Elektronik İhale ve Diğer İhale Uygulama Örnekleri

Öğleden Önce (09:30 – 12:30)

Elektronik İhale, Elektronik Eksiltme, Ekap İşlemleri, Elektronik İhalede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

Öğleden Sonra (13:30 – 15:00)

Son 1 (Bir) Yılda İhale Süreçleri ve Sözleşme Hakediş Süreçlerinde En Çok Yapılan Hatalar

 

Değinilecek Konular

 • Elektronik İhale Süreci İle Elektronik Eksiltme
 • Örnek Kik Kararları Doğrultusunda Elektronik İhalelerde Yapılan Hatalar
 • Son 1 (Bir) Yılda İhale ve Sözleşme Hakediş Süreçlerinde En Çok Yapılan Hatalar

 

EĞİTMEN

Kik Uzmanı

(Özellikle Komisyon Çalışmalarında Görev Almış Bilgi ve Sunum Tekniği Üst Seviyede Olan Uzmanlarımızdan Belirlenmiştir.)

 

EĞİTİM YÖNTEMİ

Anlatım,

Gösterim,

Örnek Olay,

Beyin Fırtınası,

Uygulamaya Dönük, İdarelerin Sıklıkla Karşılaştığı Konular Örneklemeli Olarak Anlatılır.

Soru Cevap

 

EĞİTİMİN AMAÇ VE HEDEFİ

Kamu İhale Mevzuatı sıklıkla değişmektedir. Mevzuatlara bağlı yayınlanan birçok kararlar yoruma açık olmasından kaynaklı; Mevzuatın gerekliliğini tam anlamıyla sağlamak, oldukça zordur.

Tüm bunların yanı sıra çok sık değişikliğe uğrayan mevzuat, güncelliğin korunması ve güncel mevzuatı takip etmek oldukça zorlaşmıştır. Tüm değişen mevzuatları Kamu ve İştirakleri yakından takip etmesi mümkün değildir.

Bu sebeple;

Mevzuata aykırı davranılması halinde Kamu ve Şirketlerine herhangi bir şekilde müeyyide uygulanmasının önüne geçilmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi hedefiyle bu eğitim gerçekleştirilecektir.

 

EĞİTİM SONRASI KAZANIMLAR

Uygulayıcılar bu eğitimle kendi sorumluluklarını bilmelerinin yanında işveren konumunda olan idarelerin idari para cezaları, tazminat vb. müeyyidelerle karşılaşmasını engelleyecek ve dolayısıyla bir kamu görevlisi olarak tazmin ile karşılaşmaları engellenmiş olmalarının yanında;

 • Uygulamaya yönelik idarenin sorunlarını çözümler,
 • Hedefsiz çalışan eğitim sektörlerine yüksek maliyetler ödemekten kurtularak idareye ekonomik katkı sağlar,
 • Eğitimin; “Kanunu Yazan ve Denetleyen” uzmanlar tarafından verilmesi önemli bir kazanımdır,
 • Dış Denetim öncesi sorunlar giderilmiş olur,
 • Eğitim Sonrası İletişim Araçları vesilesiyle Soru – Cevap Danışmanlığı verilir,
 • Gelişim ve Değişimlere Hızlı Bir Şekilde İntibak Edilmesi Sağlanır,
 • Yönetici ve personelin kendini yenileme ve ilerleme eğilimi artar,
 • Uygulayıcıların görevleriyle ilgili sorumluluk, güven ve başarısına ivme kazandırır,
 • İş ve işlemlere ilişkin alınan tüm kararlar mevzuata uygun bir şekilde olur,
 • Kamu zararı ve zimmet müeyyidelerinden korur,

 

ÜCRET VE ÖDEME BİLGİLERİ

Bilgi Alınız…

0 312 473 70 26

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ;

Kuveyttürk Katılım Bankası Etimesgut Şubesi / ANKARA

IBAN NO: TR 97 0020 5000 0100 7174 000 001

 

KAYIT İŞLEMLERİ

Bilgi ve Katılım İçin;

Hülya BİLİM / 0 533 262 51 67

 

E-posta adresleri :

info@mevzuatdanismanlik.org

mebidseminer@gmail.com

 

DOKÜMAN VE MATERYALLER

Eğitim Ders Notları,

Dosya,

Bloknot,

Kalem,

Katılım Belgesi

 

 

 

 

 

 

  Online Başvuru Formu