Merhabalar,

Yönetici ve Uygulayıcıların; Görev, Yetki ve Sorumluluklarında Yeterli Bilgiye Sahip Olmalarını Sağlamak, İşlemlerin Planlanması, Yürütülmesi ve Sonuçlandırılmasında Hataların Minimum Düzeye İndirilmesi ve Dış Denetime Hazır Hale Getirilmesi Amacı Gereği;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün E-78633697-770-1641496 sayılı 06/09/2021 tarihli Onayı İle;

Mahalli İdare Şirketlerinde; “Elektronik İhale, İhale Mevzuatı Son Değişiklikleri, Mahalli İdare Şirketleri Yönetim ve Denetim Süreci” konularında Antalya da Eğitim Programlanmıştır.

İlgili Birim Yetkilileri ve Çalışanları Davet Eder,

İyi Çalışmalar Dileriz.

Saygılarımızla,

MEBİD EĞİTİM DANIŞMANLIK

 

Eğitim Tarihi

16 – 20 Ekim 2021 (Cumartesi Giriş / Çarşamba Çıkış)

 

Eğitim Yeri

Sensitive Premium Resort Hotel’s Belek / ANTALYA

(Ultra Herşey Dahil Konsept)

 

Eğitim Konu Başlıklar

A – ELEKTRONİK İHALE SÜRECİ İLE ELEKTRONİK EKSİLTME

B – İHALE MEVZUATI SON DEĞİŞİKLİKLERİ İLE HAKEDİŞ

C – MAHALLİ İDARE ŞİRKETLERİ YÖNETİM VE DENETİM SÜREÇLERİ

 • Belediyelerde belediye başkanları, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, belediyenin ortağı olduğu anonim şirketlerde yönetim kuruluna, limited şirketlerde de müdürlüğe seçilebilir mi?
 • Mahalli idare şirketlerinin yönetim organında görev yapan üyeler nasıl değiştirilebilir?
 • Mahalli idare şirketlerinin yeni yönetimi nasıl oluşturulur?
 • Belediye başkanı/vali, vali yardımcıları, meclis üyeleri/il genel meclisi üyeleri ve belediye/il özel idare personelinin şirket yönetiminde görev alabilmesinin şartları nelerdir.
 • Mahalli idare şirketinde çalışan işçiler, yönetim organı üyeliğine seçilebilir mi?
 • Anonim şirket şeklinde kurulan mahalli idare şirketlerine ilişkin özellikli durumlar nelerdir?
 • Limited şirket şeklinde kurulan mahalli idare şirketlerine ilişkin özellikli durumlar nelerdir?
 • Türk Ticaret Kanununda son yapılan değişikliklerin mahalli idare şirketlerine etkisi nedir?
 • Mahalli idare şirketlerinin devlet yapısı içerisindeki yeri nedir?
 • Mahalli idare şirketlerini diğer şirketlerden ayıran özellikler nelerdir?
 • Belediyelerin/il özel idarelerin hibe yoluyla şirket edinmesinin avantaj ve dezavantajları nelerdir?
 • Mahalli idare şirketlerine dair farklı mevzuatlarda ne gibi hükümler bulunmaktadır?
 • Mahalli idare şirketlerinde yönetim organı üyeliğine (yönetim kuruluna/müdürlüğe) seçilebilmek için gereken nitelikler ve şartlar nelerdir?
 • Yönetim organı üyelerinin görev süresi ne kadardır?
 • Yönetim organı üyelerini kim görevden alabilir ve bu üyeler her zaman görevden alınabilir mi?
 • Mahalli idare şirketlerinde yönetim organına seçilenlere huzur hakkı ödenebilir mi? Huzur hakkı ödemesine ilişkin asgari ve azami bir tutar var mıdır?
 • Yönetim organı üyelerinin hakları ve yükümlülükleri nelerdir?
 • Yönetim organı üyeliği hangi hallerde sona erer?
 • Mahalli idare şirketleri, Kamu İhale Kanunu, Harcırah Kanunu, Taşıt Kanunu, Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği hükümlerine tabi midir?
 • Mahalli idare şirketlerinde yönetim organının karar alma esasları nelerdir? Kararların alınmasında önem arz eden ve dikkat edilmesi gereken hususlar var mıdır?
 • Mahalli idare şirketlerinin yönetim organına seçilenler, görevlerini yerine getirirken nelere dikkat etmelidir?
 • Mahalli idare şirketlerinde yönetim organı üyeliğine seçilenlerin hukuki ve cezai sorumlulukları nelerdir?
 • Mahalli idare şirketinin ödenmeyen amme alacaklarından dolayı yönetim organı üyelerinin mali sorumluluğu var mıdır?
 • Mahalli idare şirketlerinde genel kurul hangi sıklıkta ve ne şekilde toplanır; genel kurulca alınması gereken kararlar nelerdir?
 • Tek ortaklı mahalli idare şirketlerinde genel kurul ne şekilde toplanır?
 • Genel kurul toplantısının süresinde yapılmamasının sonuçları neler olabilir?
 • Genel kurul toplantısı yapılırken nelere dikkat edilmelidir?
 • Genel kurulunun ve yönetim kurulunun/müdürlerin görev ve yetkileri nelerdir?
 • Mahalli idare şirketinin sermayesi artırılabilir mi? Sermaye artırımı için yapılması gereken işlemler nelerdir? Sermaye artırımında Cumhurbaşkanının izni gerekli midir?
 • Mahalli idare şirketlerinin ana sözleşmesi nasıl değiştirilir? Bu hususta belediye meclisinin/il genel meclisinin karar alması şart mıdır?
 • Mahalli idare şirketleri hangi Devlet kurumları tarafından denetlenmektedir?
 • Bir mahalli idare şirketi başka bir şirket kurabilir mi?
 • Mahalli idare şirketlerinin kurulma yöntemleri ve özellik arz eden durumlar nelerdir?
 • Mahalli idare şirketinin kuruluşundan doğan hukuki ve cezai sorumluluklar nelerdir?

D – MAHALLİ İDARELERDE YAPILABİLECEK GELİR ARTIRICI ÇALIŞMALAR VE YENİ FİNANSMAN ÇÖZÜMLERİ

 

Eğitim Programı

Otel Girişi       : 16 Ekim 2021 Saat 14:00’da Olacaktır.

Eğitim              : 17 – 18 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Otel Çıkışı       : 19 Ekim 2021 Saat 12:00’da Yapılacaktır. (Sabah Kahvaltısı İle)

 

Eğitmenler

Özellikle Komisyon Çalışmalarında Görev Almış Bilgi ve Sunum Tekniği Üst Seviyede Olan Uzmanlarımızdan Belirlenmiştir.

 • Kik Uzmanı
 • Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi

 

Eğitim Sunum Yöntemi

Anlatım,

Gösterim,

Örnek Olay,

Beyin Fırtınası,

Uygulamaya Dönük, İdarelerin Sıklıkla Karşılaştığı Konular Örneklemeli Olarak Anlatılır.

Soru Cevap

 

Eğitimin Amaç ve Hedefi

Kamu İhale Kanunu İle Mahalli İdarelerle İlgili Kanunlar sıklıkla değişmektedir. Bu mevzuatlara bağlı yayınlanan birçok kararlar ve yoruma açık olmasından kaynaklı; Mevzuatın gerekliliğini tam anlamıyla sağlamak, oldukça zordur.

Tüm bunların yanı sıra çok sık değişikliğe uğrayan mevzuat, güncelliğin korunması ve güncel mevzuatı takip etmek oldukça zorlaşmıştır. Tüm değişen mevzuatları Kamu ve İştirakleri yakından takip etmesi mümkün değildir.

Bu sebeple;

Mevzuata aykırı davranılması halinde Kamu ve Şirketlerine herhangi bir şekilde müeyyide uygulanmasının önüne geçilmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi hedefiyle bu eğitim gerçekleştirilecektir.

 

Eğitim Sonrası Kazanımlar

Uygulayıcılar bu eğitimle kendi sorumluluklarını bilmelerinin yanında işveren konumunda olan idarelerin idari para cezaları, tazminat vb. müeyyidelerle karşılaşmasını engelleyecek ve dolayısıyla bir kamu görevlisi olarak tazmin ile karşılaşmaları engellenmiş olmalarının yanında;

 • Uygulamaya yönelik idarenin sorunlarını çözümler,
 • Hedefsiz çalışan eğitim sektörlerine yüksek maliyetler ödemekten kurtularak idareye ekonomik katkı sağlar,
 • Eğitimin; “Kanunu Yazan ve Denetleyen” uzmanlar tarafından verilmesi önemli bir kazanımdır,
 • Dış Denetim öncesi sorunlar giderilmiş olur,
 • Eğitim Sonrası İletişim Araçları vesilesiyle Soru – Cevap Danışmanlığı verilir,
 • Gelişim ve Değişimlere Hızlı Bir Şekilde İntibak Edilmesi Sağlanır,
 • Yönetici ve personelin kendini yenileme ve ilerleme eğilimi artar,
 • Uygulayıcıların görevleriyle ilgili sorumluluk, güven ve başarısına ivme kazandırır,
 • İş ve işlemlere ilişkin alınan tüm kararlar mevzuata uygun bir şekilde olur,
 • Kamu zararı ve zimmet müeyyidelerinden korur,

 

Ücret ve Ödeme Bilgileri

EĞİTİM ÜCRETLERİ;

Bilgi Alınız…

0 312 473 70 26

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ;

Kuveyttürk Katılım Bankası Etimesgut Şubesi / ANKARA

IBAN NO: TR 97 0020 5000 0100 7174 000 001

 

Kayıt İşlemleri

Eğitim’e Katılım İçin;

Online Müracaat Yapabilirsiniz veya Başvuru  Formunu  Doldurarak, Aşağıdaki Faks’a / e-posta adresine göndermeniz yeterlidir Olacaktır.

 

Faks No :

0 312 473 70 10

 

E-posta adresleri :

info@mevzuatdanismanlik.org

mebidseminer@gmail.com

 

Doküman ve Materyaller

Eğitim Ders Notları,

Dosya,

Bloknot,

Kalem,

Katılım Belgesi

 

 

 

 

 

 

  Online Başvuru Formu