EĞİTİM TARİHİ

07 – 11 Aralık 2019 (Cumartesi Giriş / Çarşamba Çıkış)

 

EĞİTİM YERİ

LİMAK Limra Resort Hotel (5*) Kemer / ANTALYA

 

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

A – ELEKTRONİK İHALE UYGULAMASI

B – SATINALMA İHALE SÜRECİ

İdarelerce Uyulması Gereken Kurallar,

Teknik Şartnamelerin Hazırlanması,

Yaklaşık Maliyet (Yaklaşık Maliyetin Önemi ve İşlevi; Gözetilmesi Gereken İlkeler; Yaklaşık Maliyetin Hazırlanma Yöntem ve Esasları)

İhale Usulünün Belirlenmesi (İhale Usulleri)

Yeterlik Kriterlerinin Belirlenmesi ve Uygulanması

İhale Komisyonunun Kurulması; Yetki, Görev ve Sorumlulukları; Çalışma ve Karar Alma Yöntemi

İhale İlan Kuralları

İhale Dokümanı; Görülmesi ve Satın Alınması; Değişiklik ve Açıklama Yapılması

Tekliflerin Hazırlanması, Sunulması ve Değerlendirilmesi

Bilgi Tamamlama, Aritmetik Hata Kontrolü, Aşırı Düşük Tekliflerin Tespiti ve Değerlendirilmesi

İhalenin Karara Bağlanması; Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler; Sözleşmenin İmzalanması Süreci

İhalelere Katılmaktan Yasaklama ve Ceza Hükümleri

Şikayet ve İtirazın Şikayet Süreci

İhale Uygulamalarından Doğan İdari, Mali ve Cezai Sorumluluk

E-eksiltme Uygulamaları

Soru – Cevap

 

B – SATINALMA SÖZLEŞME SÜRECİ

Sözleşme Uygulamalarının Tabi Olduğu Hukuki Rejim, Gözetilmesi Gereken İlkeler

Sözleşme Türleri

Sözleşme Ekleri ve Bağlayıcılık Sırası

İş Programı Düzenlenme Yöntem ve Esasları

Fiyat Farkları

İş Artış ve Eksilişleri

Süre Uzatımları (Mücbir Sebep Halleri ve İdareden Kaynaklanan Sebepler)

Gecikme Cezaları

Muayene ve Kabul İşlemleri

Sözleşmenin Feshi ve Hesabın Tasfiyesi

Kontrol Teşkilatının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Hakediş Ödemeleri (Kesintiler, İşçi Alacaklarının Takibi, KDV, Cezalar, Temlik vd.)

İdare Görevlerini, Yüklenicilerin ve Alt Yüklenicilerin Sorumlulukları

Diğer Sözleşme İlişkileri (Alt Yüklenici Çalıştırılması, Sözleşmenin Devretilmesi, Kesin ve Ek Kesin Teminatın Alınması ve İade Edilmesi, Yeni Birim Fiyat Oluşturulması vd)

Soru – Cevap

 

EĞİTİM PROGRAMI

 

 

EĞİTMENLER

Özellikle Komisyon Çalışmalarında Görev Almış Bilgi ve Sunum Tekniği Üst Seviyede Olan Uzmanlarımızdan Belirlenmiştir.

 

EĞİTİM SUNUM YÖNTEMİ

Anlatım,

Gösterim,

Örnek Olay,

Beyin Fırtınası,

Uygulamaya Dönük, İdarelerin Sıklıkla Karşılaştığı Konular Örneklemeli Olarak Anlatılır.

Soru Cevap

 

EĞİTİMİN AMAÇ VE HEDEFİ

Katılımcıların, sunumu yapılacak eğitim konularını öğrenmeleri İle sistem ve ilgili mevzuat hakkında haklarını en doğru şekilde sağlaması, mevzuata aykırı davranılması halinde idarelere herhangi bir şekilde müeyyide uygulanmasının önüne geçilmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi hedeflenmektedir.

 

EĞİTİM SONRASI KAZANIMLAR

İdare personeli bu eğitimle hem kendi sorumluluklarını bilecek hem de işveren konumunda olan idarelerin idari para cezaları, tazminat vb. müeyyidelerle karşılaşmasını engelleyecek ve dolayısıyla bir kamu görevlisi olarak tazmin ile karşılaşmaları engellenerek dış denetimi hazır hale gelmiş olacaktır.

 

ÜCRET VE ÖDEME BİLGİLERİ

EĞİTİM ÜCRETLERİ;

Bilgi Alınız…

0 312 473 70 26

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ;

Ziraat Bankası Balgat Şubesi / ANKARA

IBAN NO : TR 30 000 100 1395 714 455 295 001

 

Kuveyttürk Katılım Bankası Etimesgut Şubesi / ANKARA

IBAN NO: TR 97 0020 5000 0100 7174 000 001

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Eğitim’e Katılım İçin;

Online Müracaat Yapabilirsiniz veya Başvuru  Formunu  Doldurarak, Aşağıdaki Faks’a / e-posta adresine göndermeniz yeterlidir Olacaktır.

 

Faks No :

0 312 473 70 10

 

E-posta adresleri :

info@mevzuatdanismanlik.org / mebidseminer@gmail.com

 

EĞİTİM DOKÜMANLARI VE MATERYALLER

Eğitim Ders Notları,

Dosya,

Bloknot,

Kalem,

Katılım Belgesi

 

 

 

 

 

Online Başvuru Formu