Merhabalar,

Kamu ve Şirketlerine Yönelik Yapılması Planlanan “KAMU İHALE MEVZUATI” ile ilgili “EĞİTİM KONU BAŞLAKLARI” gelen talepler ve saha çalışmasıyla yeniden revize edilmiştir.

Uygulayıcıların; Görev, Yetki ve Sorumluluklarında Yeterli Bilgiye Sahip Olmalarını Sağlamak, İşlemlerin Planlanması, Yürütülmesi ve Sonuçlandırılmasında Hataların Minimum Düzeye İndirilmesi ve Dış Denetime Hazır Hale Getirilmesi Amacı Gereği, “ELEKTRONİK İHALE İLE KAMU İHALE VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI” konusuyla, İZMİR’ de eğitim programlanmıştır.

İlgili Birim Yetkilileri ve Çalışanları Davet Eder,

İyi Çalışmalar Dileriz.

Saygılarımızla,

MEBİD EĞİTİM DANIŞMANLIK

 

EĞİTİM TARİHİ

02 – 03 Haziran 2022

 

EĞİTİM KONULARI VE PROGRAM

 

Birinci Gün (09 Haziran 2022)

İhale Hukuku ve Satınalma Süreci

 

Sabah (09:30 –  12:30)

Kamu İhale Kanunu’nun Değerlendirilmesi / İstisna Kapsamındaki Alımlar / Doğrudan Temin

 

Öğleden Sonra (13:30 – 16:30)

Pazarlık Usulü İle İhale / Açık İhale Süreci

 

Birinci Gün Eğitim Konu Detayları 

Kamu İhale Kanunu’nun Amaç, Kapsam, Temel Tanımlar,  Uyulması Gereken Kurallar ve İstisnaları

İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil veya Davranışlar

Kamu İhale Kanunu hükümlerine uymayan uygulayıcının karşı karşıya kalma ihtimali bulunduğu yaptırımlar

Kamu ve Şirketlerince Hangi Alım Yöntemleri İle Alım Gerçekleştirilebilir ?

Alım Usullerine Uyulmaması Hangi Hukuki Süreçleri Başlatabilir ?

İstisna Kapsamındaki Alımlardan Hangileri Kamu Şirketlerince Kullanılabilir (4734/3g ve Diğerleri)

Doğrudan Temin Alım Yöntemleri

Doğrudan Temin Kapsamında Gerçekleştirilecek Alımlarda Ödeme Evrakına Eklenmesi Gerekli Belgeler

Pazarlık Usulü İle İhale Süreci,

Açık İhale Süreci,

Teknik Şartnameye İlişkin İlkeler

Yaklaşık Maliyete İlişkin İlkeler

Eşik Değe, Parasal Limitler İhalelere Katılımda Yeterlik Kuralları

İhale Usulleri

İdareye Başvurarak Doküman Satın Alma

 

İhale Dokümanları ve Teklifi oluşturan Belgeler

İhale Dokümanının İçeriği

İhaleye Katılım İçin Gerekli Başvuru Kriterleri

İhaleye katılımda Vergi – SGK Borcu Düzenlemeleri

İhaleye Katılımda Ticaret Sicili ve Adli Sicil Düzenlemeleri

Teklif Zarfı ve Teklif Zarfı İçeriğinin Düzenlenmesi

Geçici Teminatlar

Banka Referans Mektubu

Bilanço ve Eşdeğer Belgeler

İş Hacmini Gösteren Belgeler

İş Deneyimini Gösteren Belgeler (iş deneyim belgesini düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar)

Teklif Mektubu ve Teklif Cetveli Hazırlanırken Uyulması Gereken Kurallar

Teklif Zarfının İdareye Sunulma Yöntemleri

 

İhale Dokümanlarına Yönelik Başvurular

İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması – Düzeltme İlanı – Açıklama – Zeyilname

İhale Dokümanlarına Yönelik Şikayet Süreci

 

İhale İşlemleri

İhale Komisyonu Görev ve Sorumlulukları

Başvuru ve Tekliflerin, Sunulması, Alınması, Açılması, Değerlendirilmesi,

Belgelerin Sunuluş Şekli

Aşırı Düşük Sorgulama, Bilgi Eksikliğinde yapılacak işlemler

İhale Dışı Bırakılma Nedenleri

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ve İhalenin Sonuçlandırılması

 

İhale Sonrası İşlemler

Bildirim ve Tebligat Esasları

İhale Kararının Bildirilmesi

Sözleşmeye Davet ve Kesin Teminat

Sözleşme Yapılmasında Dikkat Edilecek Hususlar

İdareye Şikayet veya Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet Süreci

İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

 

İkinci Gün (10 Haziran 2022)

Elektronik İhale Süreçleri

Sözleşme ve Hakediş Ödeme Süreci

 

Sabah (09:30 – 12:30)

Uygulamada Elektronik İhale Süreçleri

 

Öğleden Sonra (13:30 – 16:30)

4735 s. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunundaki Temel Düzenlemeler,

Temel İlkeler, Sözleşme Değişikliği,

Alacaklarda Zamanaşımı,

Ödeme Sürecinde Dikkat Edilecek Hususlar,

Sözleşmenin Feshi, Kesin Teminatların İadesi

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

 

İkinci Gün Eğitim Konu Detayları 

Uygulamada Elektronik İhale

Elektronik Eksiltme

Ekap İşlemleri

Örnek Kamu İhale Kurulu Kararları Doğrultusunda Elektronik İhalelerde Yapılan Hatalar

Elektronik İhale Süreçlerinin Riski Bulunmakta mıdır ?

Elektronik İhale Süreçlerinin Artıları Nelerdir ?

Son 1 yılda İhale Süreçlerinde ve Sözleşme Hakediş Süreçlerinde En Çok Yapılan Hatalar

Kontrol Teşkilatında Çalışan Görevlilerin Sorumlulukları,

Ödemeler,

Kesintiler, Cezalar,

Süre Uzatımı, İş Artışı

Sözleşmenin Devri ve Sözleşmenin Feshi

Sözleşmenin Feshinden Sonra Yapılması Gerekenler,

Kesin Teminatın İadesi Hususları,

Denetimlerde Zarar Tespit Edilmesi Durumunda Nasıl Hareket Edilmesi Gerekmektedir. ?

2886 Sayılı Kanun Çerçevesinde idarenin ve sözleşme akdedenlerin sorumlulukları,

2886 Sayılı Kanun Çerçevesinde Dikkat edilmesi gereken hususlar,

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde Sayıştay Denetimlerinde tespit edilen uyuşmazlıklar

 

EĞİTMEN

Kik Uzmanı

(Özellikle Komisyon Çalışmalarında Görev Almış Bilgi ve Sunum Tekniği Üst Seviyede Olan Uzmanlarımızdan Belirlenmiştir.)

 

EĞİTİM YÖNTEMİ

Anlatım,

Gösterim,

Örnek Olay,

Beyin Fırtınası,

Uygulamaya Dönük, İdarelerin Sıklıkla Karşılaştığı Konular Örneklemeli Olarak Anlatılır.

Soru Cevap

 

EĞİTİMİN AMAÇ VE HEDEFİ

Kamu İhale Mevzuatı sıklıkla değişmektedir. Mevzuatlara bağlı yayınlanan birçok kararlar yoruma açık olmasından kaynaklı; Mevzuatın gerekliliğini tam anlamıyla sağlamak, oldukça zordur.

Tüm bunların yanı sıra çok sık değişikliğe uğrayan mevzuat, güncelliğin korunması ve güncel mevzuatı takip etmek oldukça zorlaşmıştır. Tüm değişen mevzuatları Kamu ve İştirakleri yakından takip etmesi pek mümkün değildir.

Bu sebeple;

Mevzuata aykırı davranılması halinde Kamu ve Şirketlerine herhangi bir şekilde müeyyide uygulanmasının önüne geçilmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi hedefiyle bu eğitim gerçekleştirilecektir.

 

EĞİTİM SONRASI KAZANIMLAR

Uygulayıcılar bu eğitimle kendi sorumluluklarını bilmelerinin yanında işveren konumunda olan idarelerin idari para cezaları, tazminat vb. müeyyidelerle karşılaşmasını engelleyecek ve dolayısıyla bir kamu görevlisi olarak tazmin ile karşılaşmaları engellenmiş olmalarının yanında;

 • Uygulamaya yönelik idarenin sorunlarını çözümler,
 • Hedefsiz çalışan eğitim sektörlerine yüksek maliyetler ödemekten kurtularak idareye ekonomik katkı sağlar,
 • Eğitimin; “Kanunu Yazan ve Denetleyen” uzmanlar tarafından verilmesi önemli bir kazanımdır,
 • Dış Denetim öncesi sorunlar giderilmiş olur,
 • Eğitim Sonrası İletişim Araçları vesilesiyle Soru – Cevap Danışmanlığı verilir,
 • Gelişim ve Değişimlere Hızlı Bir Şekilde İntibak Edilmesi Sağlanır,
 • Yönetici ve personelin kendini yenileme ve ilerleme eğilimi artar,
 • Uygulayıcıların görevleriyle ilgili sorumluluk, güven ve başarısına ivme kazandırır,
 • İş ve işlemlere ilişkin alınan tüm kararlar mevzuata uygun bir şekilde olur,
 • Kamu zararı ve zimmet müeyyidelerinden korur,

 

ÜCRET VE ÖDEME BİLGİLERİ

Bilgi Alınız…

0 312 473 70 26

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ;

Kuveyttürk Katılım Bankası Etimesgut Şubesi / ANKARA

IBAN NO: TR 97 0020 5000 0100 7174 000 001

 

KAYIT İŞLEMLERİ

Bilgi ve Katılım İçin;

0 533 262 51 67

0 312 473 70 26

0 507 446 49 90

 

E-posta adresleri :

info@mevzuatdanismanlik.org

mebidseminer@gmail.com

 

DOKÜMAN VE MATERYALLER

Eğitim Ders Notları,

Dosya,

Bloknot,

Kalem,

Katılım Belgesi

 

 

  Online Başvuru Formu